sacekim

Uluslar arası  özel sermaye akımlarının en belirgin özelliklerinden birisi bunların uluslar arası para ve sermaye piyasalarından sacekimistanbul ticari koşullarla sağlanmalarıdır.
Genel olarak Mali İşlemler
Mali kaynak: Heran kullanılabilecek durumda olan  ve bir gelir karşılıgında başkalarının kullanımına sunulmaya hazır bulunan fonlara mali kaynak adı verilir.
à Temelde bu sacekimistanbul saç ekim merkezler, fonların kaynağı ise gelirleri tüketilmeyip tasarrufa  ayrılan payları oluşturur.Bu anlamda genel olarak mali kaynakların fon sahiplerinden fon talep edenlere aktarılmasıyla ilgili işlemlere mali işlem denir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !